شرایط اخذ بورسیه کسب موفقیت تحصیلی ترکیه چیست؟

Embed
برای اخذ بورسیه کسب موفقیت تحصیلی در مرحله اول داوطلب به شرط نداشتن تابعیت کشور ترکیه، بایستی درزمان درخواست بورسیه در حال دریافت بورسیه ازیکی از سازمان ها بورسیه نباشد.همچنین داوطلبان تحصیلات لیسانس، فوق لیسانس و دکترای خود را در کشور ترکیه حداقل به مدت یک سال تحصیلی به اتمام رسانده باشند.داشتن معدل کل 3 از 4برای دانشجویان لیسانس و معدل 3.5 از 4 برای دانشجویان فوق لیسانس و دکترا الزامیست.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link