به دانشجویان مقطع دکترا ویا آن دسته از دانشجویانی که به قصد تحقیقات در ترکیه تحصیل می کنند ماهیانه چه مبلغی پرداخت می شود؟

Embed
به دانشجویان دکترا که حق استفاده از بورسیه ترکیه را دارند ماهیانه مبلغ 1300 لیر ترک و و به دانشجویانی که به قصد تحقیقات در ترکیه تحصیل می کنند مبلغ 3000 لیر ترک پرداخت می شود .
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link