دانشجویانی که حق استفاده از بورسیه ترکیه را کسب کرده اند از کدام یک از امکانات جانبی می توانند بهره مند شوند؟

Embed
دانشجویانی که حق استفاده از بورسیه ترکیه را کسب کرده اند از امکانات جانبی مانند اسکان، شهریه دانشگاه، هزینه های درمانی، هزینه تحصیل یک سال آموزش زبان ترکی و هزینه یک بار سفربه ترکیه و بازگشت به کشور مقصد می توانند بهره مند شوند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link