هزینه های درمانی دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه ترکیه شده اند توسط چه کسی پرداخت می شود؟

Embed
دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند تحت پوشش بیمه درمانی کشور ترکیه قرار می گیرند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link