الزامات قانونی که دانشجویان خارجی پس از ورود به ترکیه بایستی به آنها توجه داشته باشند، چه می باشند؟

Embed
دانشجویان خارجی پس از ورود به ترکیه بایستی برای اخذ اجازه اقامت از آدرسی که در صفحه مشاهده می کنید درخواست خود را ارائه نمایند. در تاریخ و ساعت ملاقات که توسط سیستم به آنها داده می شود، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت استان محل اقامت خود مراجعه می نمایند
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link