تعطیلات رسمی در کشور ترکیه چگونه می باشد؟

Embed
تعطیلات رسمی در ترکیه به 2 دسته تعطیلات ملی و تعطیلات مذهبی تقسیم می شود.تعطیلات ملی هرسال به طور ثابت در روزهای معین می باشد به عنوان مثال روزهای 1 ژانویه، 23 آپریل، 1 می، 19 می،30 آگوست، 29 اکتبر از تعطیلات رسمی در ترکیه می باشند.تعطیلات مذهبی نیز با توجه به عیدهای دینی هرسال در روزهای متفاوتی می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link