آیا هزینه سفر به ترکیه و بازگشت به کشور دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند توسط سازمان بورسیه ترکیه پرداخت می شود؟

Embed
هزینه بلیط اولین سفر به ترکیه وهمچنین بازگشت به کشورخود بعد ازاتمام تحصیلات دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند فقط یک بار توسط سازمان بورسیه ترکیه پرداخت می شود.در صورت خرید این بلیط توسط دانشجو این مبلغ به دانشجو بازپرداخت می گردد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link