وضعیت فارغ‌التحصیلی از مقطع قبلی برای دانشجویانی که متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه می باشند، بسته به سطح تحصیلات چگونه باید باشد؟

Embed
دانشجویانی که متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه می باشند، بسته به سطح تحصیلاتشان بایستی از دوره تحصیلی قبل از مقطع تقاضای بورسیه تحصیلی فارغ‌التحصیل شده باشند ویا درپایان همان سال تحصیلی فارغ‌ التحصیل گردند. برای مثال برای داوطلبی که متقاضی مقطع کارشناسی ارشد می باشد، بایستی دوره کارشناسی خود را به اتمام رسانده باشد و یا در پایان همان سال تحصیلی فارغ‌التحصیل گردد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link