آیا دانشجویانی که در ترکیه مشغول به تحصیل هستند می توانند برای بورسیه تحصیلی ترکیه درخواست کنند؟

Embed
درخواست بورسیه تحصیلی ترکیه در مقطعی که داوطلب در حال تحصیل به آن در کشور ترکیه می باشد امکان پذیر نمی باشد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link