درخواست آنلاین برای بورسیه های تحصیلی ترکیه چگونه انجام می پذیرد؟

Embed
داوطلبانی که حائز شرایط بورسیه تحصیلی ترکیه می باشند، به صورت آنلاین و از آدرس وب سایتی که در صفحه مشاهده می کنید درخواست خود را ارائه نمایند.
tbbs.turkiyeburslari.gov.tr
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link