موفقیت های آکادمیک داوطلبان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه بر اساس چه معیارهایی بررسی می گردد؟

Embed
بورسیه تحصیلی ترکیه یک برنامه بر اساس موفقیت آکادمیک می باشد. موفقیت های دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه، بر اساس نمره دیپلم، معدل کل نمرات تا آخرین ترم تحصیلی ، نمره امتحان ورودی دانشگاه (در صورت وجود)، امتیاز امتحان پایانی(در صورت وجود) و امتیاز امتحان بین المللی(در صورت وجود) ارزیابی می گردد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link