دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای ارائه درخواست بورسیه بایستی حائز چه میزان ازموفقیت باشند؟

Embed
دانشجویان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا جهت ارائه درخواست بورسیه بایستی 75% معیارهای مورد نیاز درخواست بورسیه را فراهم نمایند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link