اطلاعات مربوط به مصاحبه داوطلبان متقاضی بورسیه تحصیلی ترکیه که حائز شرایط لازم برای مصاحبه می باشند، چگونه دریافت می شود؟

Embed
اطلاعات مربوط به داوطبان حائز شرایط شرکت در مصاحبه بورسیه تحصیلی ترکیه به واسطه سیستم آنلاین سازمان بورسیه تحصیلی ترکیه واز طریق ایمیل داوطلب دریافت می شود.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link