اطلاعات مربوط به زمان مصاحبه بورسیه تحصیلی ترکیه برای داوطلبان حائز شرایط از چه طریق اعلام می شود؟

Embed
مصاحبه دانشجویان واجد شرایط بورسیه تحصیلی ترکیه در دفاتر نمایندگی خارجی کشور جمهوری ترکیه و بصورت حضوری انجام می گیرد.در کشور هایی که دفتر نمایندگی کشور ترکیه در آن موجود نمی باشد ملاقات از طریق ابزارهای ارتباطی انجام می پذیرد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link