آیا به دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند اجازه تغییر رشته داده می شود؟

Embed
دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی ترکیه شده اند بایستی در دانشگاه و رشته اخذ شده تحصیل کنند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link