دانشجویان از کدام سیستم های حمل و نقل استفاده می کنند؟

Embed
در شهرهای بزرگ ترکیه حمل و نقل عمومی از طریق مترو، متروبوس، قطار شهری،تراموای، تاکسی و دلموش انجام می پذیرد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link