کتابخانه های ملی و دولتی موجود در ترکیه کدام ها هستند؟

Embed
در میان کتابخانه های ملی و دولتی موجود در ترکیه، کتابخانه دولتی بایزید استانبول، کتابخانه ملی آنکارا و کتابخانه ملی ازمیر جای دارند
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link