امکانات کتابخانه های عمومی موجود در ترکیه چه می باشند؟

Embed
اکثریت کتابخانه های عمومی موجود در ترکیه وابسته به وزارت فرهنگ و گردشگری هستند. به مراجعه کنندگان در هر سن و از هر صنفی خدمات ارائه می نمایند. در سراسر ترکیه بیش از 100 کتابخانه عمومی موجود می باشد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link