دوره کارآموزی روند قانونگذاری برای دانشجویان بین المللی به چه معناست؟

Embed
دوره کارآموزی روند قانونگذاری یک فرصت کارآموزی است که هر ساله از سوی مجلس ملی ترکیه به دانشجویان بین‌المللی در رشته های حقوق، ارتباطات، کامپیوتر و روابط بین الملل ارائه می گردد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link