دانشجویانی که در ترکیه تحصیل می نمایند، از چه امکانات اسکانی می توانند بهره ببرند؟

Embed
دانشجویانی که در ترکیه تحصیل می نمایند، علاوه بر خوابگاه هایی که متعلق به حکومت می باشند(YURT-KUR)، می توانند از خوابگاه های خصوصی و خوابگاه های متعلق به بنیادها استفاده نمایند. همچنین علاوه در برخی از دانشگاه ها خوابگاه های متعلق به دانشگاه نیز موجود می باشد. علاوه بر این با دانشجویان توجه به وضعیت اقتصادی خود می توانند در سوییت های دانشجویی و یا واحدهای آپارتمانی در مکان های مختلف اسکان یابند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link