تقویم آموزشی دانشگاه های ترکیه به چه صورت می باشد؟

Embed
تقویم آموزشی دانشگاه های ترکیه بر اساس ترم بهار و ترم پاییزی به دو دسته تقسیم می شود.همچنین در برخی دانشگاه ها ترم تابستانی نیز ارائه می شود.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link