به طور معمول زبان آموزشی در کشور ترکیه به غیراززبان ترکی شامل کدام زبان ها می باشد؟

Embed
در کشور ترکیه در برخی دانشگاه ها به زبان های انگلیسی، فرانسه وآلمانی آموزش داده می شود
نمایش بیشتر

ارسال پیام

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link