برای دانشجویان خارجی که مسلط به زبان ترکی نمی باشند و در دانشگاه های ترک زبان تحصیل می کنند چه فرصت هایی ارائه می شود؟

Embed
برای دانشجویان خارجی که مسلط به زبان ترکی نمی باشند و در دانشگاه های ترک زبان تحصیل می کنند آموزش زبان ترکی به مدت یک سال ارائه می شود
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link