برنامه هوشبری

Embed
من اردم اوزل دانشجوی گروه بیهوشی دانشگاه اسنیورت استانبول هستم. گروه ما با هدف آموزش متخصصان بیهوشی واجد شرایط در زمینه بهداشت و درمان تاسیس شد. گروه ما در پردیس اسنیورت قرار دارد. دوره های عمومی در بخش ما شامل دوره های آناتومی، بیهوشی بالینی و فارماکولوژی است. در گروهمان می توانیم درس های نظری را در آزمایشگاه ها به صورت کاربردی اعمال کنیم. کارآموزی در گروه ما به دو دوره کارآموزی 15 روزه تابستانی و ترمی تقسیم می شود. پس از فارغ التحصیلی از گروه می توانیم در اتاق عمل بیمارستان ها و موسسات مختلف بهداشتی کار کنیم. بدلیل وجود فامیلهای تحصیل کرده در بخش پزشکی من نیز به این بخش نزدیک بودم، تحقیق کردم، این گروه را پسندیدم و ترجیح دادم در آن آموزش ببینم. من دانشگاه اسنیورت استانبول را به دلیل کادر دانشگاهی و محل مرکزی آن انتخاب کردم. در طول تحصیل بیشتر از امکانات اجتماعی و کتابخانه ها بهره میبرم. پس از فارغ التحصیلی، می خواهم به عنوان یک متخصص بیهوشی در نهادهای دولتی یا بخش خصوصی کار کنم. به داوطلبان این گروه توصیه می کنم که تا از کادر علمی دانشگاه بهره مند شوند. با آرزوی موفقیت برای داوطلبان
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link