دانشجویان خارجی در مقطع تحصیلات تکمیلی از کدام یک از بورسیه های تحصیلی ترکیه می توانند استفاده کنند؟

Embed
دانشجویان خارجی در مقطع تحصیلات تکمیلی ازبورسیه تحصیلی علم و فن آوری علی کوشچو و بورسیه تحصیلی علوم انسانی ابن حالدون می توانند استفاده کنند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link