چه کسانی می توانند برای پذیرش در برنامه بورسیه آموزش زبان ترکی مخصوص پژوهشگران ومقامات رسمی اقدام کنند؟

Embed
درخواست بورسیه آموزش زبان ترکی مخصوص پژوهشگران ومقامات رسمی فقط از کشورهایی که دفاتر نمایندگی خارجی کشورترکیه درآنها موجود می باشد انجام می گیرد
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link