ازجمله برنامه های بورسیه ترکیه، بورسیه تحصیلی پژوهشی چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه ،بورسیه ای ارائه شده برای کسانی که که مدرک دکترای خود را به اتمام رساندند و یا آن دسته از دانشجویانی که درمرحله پایان نامه مقطع دکترا هستند می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link