دانشجویان کدام مقطع تحصیلی می توانند برای بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه درخواست دهند؟

Embed
دانشجویانی که مدرک دکترای خود را به اتمام رساندند و یا آن دسته از دانشجویانی که در مرحله پایان نامه هستند میتوانند برای بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه اقدام نمایند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link