حداکثر مدت زمان ارائه شده برای بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه چقدر می باشد؟

Embed
دانشجویانی که موفق به کسب بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه شده اند درمدت زمان تحقیقات و پژوهش می توانند از امکانات بورسیه استفاده کنند. حداکثر مدت زمان ارائه شده برای بورسیه تحصیلی پژوهشی ترکیه 1 سال می باشد.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link