بورسیه تحصیلی بسفروس چیست؟

Embed
بورسیه تحصیلی بسفروس با اقتباس از نام بسفروس ، با هدف معرفی دانشگاهی بنام دانشگاه بوغازایچی از شهرشناخته شده و برند جهانی کشور ترکیه یعنی استانبول می باشد.برخی از دانشگاه های درحال رشد ترکیه به وسیله این بورسیه به برخی از کشورها فرصت های آموزشی ارائه می دهند.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link