دانشجویان مقطع لیسانس و فوق لیسانس که از بورسیه تحصیلی استفاده می کنند ماهانه چه مبلغی دریافت می کنند؟

Embed
بورسیه تحصیلی ترکیه به دانشجویان مقطع لیسانس 700 لیر ترک و دانشجویان فوق لیسانس 950 لیر ترک بصورت ماهیانه پرداخت می کند
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link