مکان های گردشی تاریخی در ترکیه کجاست؟

Embed
کشورترکیه، با طبیعتی زیبا و بافت تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد کشوری بی نظیرمی باشد.در کشور ترکیه 9 میراث فرهنگی وطبیعی، شامل بناهای تاریخی و طبیعی و ثبت شده توسط یونسکو با عنوان میراث جهانی وجود دارد.بناهای تاریخی موجود در استانبول ،حاتتوشاش ،کوه نمرود، ژانث و لتون، شهر سافران بولو، شهر باستانی تروا، مسجد جامع ادیرنه، پارک ملی گورمه واقع درکاپادوکیا، هیراپولیس پاموک قلعه و شهر عتیق چاتال هویوک در لیست میراث فرهنگی یونسکو به ثبت رسیده اند
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link