گروه مهندسی محیط زیست

Embed
گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه فنی اسکیشهیر در دانشکده فنی مهندسی قرار دارد. هدف این گروه آموزش مهندسینی است که درحوزه ی مهندسی محیط زیست و زمینه های مرتبط با آن، می توانند مشکلات محیطی را تعریف و تحلیل کنند، حرفه ای و مسئولیت پذیرباشند و توانایی کاردر موقعیت های بخش تحقیق و توسعه در شرکت های عمومی، داخلی و بین المللی را داشته باشند. در طول 4 سال تحصیلی دوره ی کارشناسی در گروه مهندسی محیط زیست برای دانشجویان، دوره های مهندسی عمومی، واحدهایی در زمینه ی شیمی و البته میکروب شناسی در مهندسی محیط زیست، مکانیک سیالات و واحدهایی بر اساس هیدرولیک ، آب و دفع فاضلاب، آلودگی هوا، مدیریت مواد زائد جامد، مدیریت زباله های خطرناک، مدیریت و مدلسازی حوضه ارائه شده است. در گروه مهندسی محیط زیست؛ آزمایشگاه شیمی محیط زیست ، آزمایشگاه عملیات و پروسه های پایه، آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی، آزمایشگاه آلودگی هوا، آزمایشگاه زباله های جامد، آزمایشگاه پیشرفته تصویه آب و فاضلاب و آزمایشگاه کیفیت و نظارت بر آب، به منظور بهره وری از دانش نظری دانشجویان در زمینه های کاربردی ارائه شده است. دانشجویان دوره ی لیسانس قبل از فارغ التحصیلی باید 50 روز کاری دوره ی اجباری کارآموزی را بگذرانند. دانشجویان همچنین می اوانند با بهره گیری از برنامه تبادل دانشجو اراسموس پلاس، دوره ی کارآموزی تابستانی خود را در خارج از کشور بگذرانند. دانشجویان این امکان را دارند که در چهارچوب پروژه های پایانی خود، تحقیقات علمی مربوطه را در آزمایشگاههای غنی گروه انجام دهند. انتظار می رود که دانشجویان پروژه های فارغ التحصیلی خود را در قالب پایان نامه دوره کارشناسی انجام دهند. دانشجویان فارغ التحصیل از این گروه با استفاده از دانش و تجربه ی کسب شده ، دارای فرصتهای شغلی در کارخانه های متوسط و بزرگ خصوصی صنعتی، دانشگاهها، وزارت محیط زیست، شهرداری ها، وزارت آب و جنگلداری، محیط زیست استان و اداره برنامه ریزی شهری، اداره آب و فاضلاب، شورای پژوهشهای علمی و فنی ترکیه، آزمایشگاه های معتبر، شرکت های مشاوره زیست محیطی، شرکت های مشاوره ایمنی و بهداشت حرفه ای و تاسیسات دفع زباله و مواد زائد جامد، می باشند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان گروه ما با تاسیس دفاتر مهندسی خود می توانند در زمینه مشاوره و پالایش و دیگر زمینه های مربوطه فعالیت کنند.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link