مدارس ورزشی در دانشگاه فنی اسکیشهیر

Embed
من دانشیار دکتر کرم ییلدیریم شمشک مدیر گروه رشته ی تفریح ، دانشکده علوم ورزشی در دانشگاه فنی‌ اسکیشهیر هستم .رشته ورزش دانشگاه تکنیک اسکیشهیر یعنی "اتسو"اولین پروژه در این زمینه در ترکیه می باشد. مهمترین ویژگی این پروژه کنا رهم قرار دادن خانواده، ورزش و علم است. این پروژه در تحت حمایت گروه علومورزشی به واسطه ی تعامل و تلاش چندین استاد در طی سالیانه طولانی و در نهایت با هدف تحقق دادن به اهداف و آرزوهای یشان به وجود آمد. شرکت کنندگان در این پروژه والدین و کودکان 4 تا 12 ساله هستند در حوزه ی این پروژه ورزش های مختلفی راعرضه می کنیم چند تا از این ها، بسکتبال، شنا، والیبال، فوتبال، ژیمناستیک، رقص، بازی های آموزشی، پهلوانی و سایر رشته های ورزشی میباشد .پروژه ها یمختلف داخل تاسیسات ورزشی گروه علوم ورزشی دانشگاه انجام می گیرد. فعالیت هایمان از ساعت های 9.00 صبح تا 18:30 عصر در بازه های زمانی مختلف ادامه پیدا می کند. از اولیایی که مایل هستند کودکانشان را در این پروژه ثبت نام کنند تقاظا داریم، برای ثبت نام به دفتری که در گروه علوم ورزشی تشکیل شده است مراجعه کنند. مهمترین ویژگی این پروژه کنار هم قرار گرفتن خانواده، ورزش و علم بود. دومین ویژگی مهم این پروژه مهیا کردن دوره ی کار آموزی برای دانشجوهای علوم ورزشیست. ویژگی دیگر این پروژه آموزش کودکانمان در زمینه ی ورزش، توسط کادر علمی متشکل از متخصصان در این زمینه می باشد. همچنین مربی های ورزشی ما، ورزشکارهای ملی قدیمی، مربی های قدیمی تیم ملی و یا کسانی اند که در حال حاضر در تیم ملی فعال هستند. یکی از مهمترین اهداف این پروژه تشکیل دادن زیر ساخت ورزشکاری، پرورش ورزشکاران در باشگاه ورزشی خودمان به عنوان ورزشکاران دارای لیسانس و یا رساندن ورزشکاران به سطح تیم ملی از نظر علمی می باشد. برای داشتن کودکان و فرداهای فرخنده تمام خانواده ها و کودکان اهل اسکیشهیر رو به بخش علوم ورزشی دانشگاه دعوت می کنم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link