امکانات پانسیون

Embed
من دانشجوی سال آخر رشته طراحی مد دانشگاه فنی اسکی شهیر هستم. من می خواهم به شما در مورد امکانات پانسیون در اسکی شهیر بگویم. من در اسکی شهیر در پانسیون زندگی میکنم. پانسیون ها در نزدیکی دانشگاه هستند، بسیاری از آنها در مسافت پیاده رفتن هستند. معمولا پانسیون ها به شکل یک آپارتمان هستند. میتوانید مثل یک واحد خانه آپارتمان در تظر بگیرید. پانسیون ها می توانند چهار یا دو نفره باشد. اگر در پانسیون های 4 نفره بمانید، در هر اتاق دو نفر خواهید ماند. تنها یک نفر در اتاق برای دو نفر وجود دارد. در پانسیون های 2 نفره در هر اتاق یک نفر خواهد ماند. هر کس تخت ، تشک،کمد، میز و صندلی مخصوص خودش را دارد. بسیاری از پانسیون ها وسایلی اضافه تر از وسایل مورد نیاز را دارند. اگر بخواهید میتوانید آنهارا انتخاب کنید. ما در پانسیون ها آشپزخانه های ویژه خودمان را داریم. ما می توانیم در آشپزخانه آشپزی کنیم، که من فکر می کنم یک مزیت عالی است.در پانسیون ها مسائل امنیتی وجود ندارد، انتظامات در جلو در هستند. تقریبا برای همه قیمت ها پانسیون وجود دارد. در پانسیون ها سالن های ورزشی و اتاق های مطالعه داریم. من مطمئن هستم که پانسیون ها همیشه نجات دهنده خواهند بود در اسکی شهیر.برای دوستانی که شهر اسکی شهیر دانشگاه فنی اسکی شهیر را میخواهند انتخاب کنن ارزوی موفقیت دارم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link