گروه زیست شناسی

Embed
گروه زیست شناسی دانشگاه فنی اسکیشهیر در دانشکده ی علوم پایه واقع است و آموزش در این گروه از نظر موضوع پژوهشی، به منظور درک موجودات زنده و سیستم زیستی آنها، به بسیاری از زیر زمینه ها تقسیم می شود. آزمایشگاههای مدرن با تکنولوژی روز دنیای موجود در گروه نه تنها برای انجام واحدهای عملی دانشجویان بلکه برای انجام تحقیقات پیشرفته نیز به کار میروند. هیات علمی و آموزشی گروه زیست شناسی در راستای انجام پروژه ها و تحقیقات علمی تحت پشتیبانی شورای پژوهشهای علمی و فنی ترکیه و سازمان برنامه ریزی دولتی که با شرکت دانشجویان در سطح کشوری و بین المللی انجام میگیرد با مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشگاه آنادولو همکاری دارد. برای فارغ التحصیل شدن از گروه، دانشجویان موظف به گذراندن تمامی واحدهای درسی با نمره ی قبولی، بدون نمراتFF,DZ,YZ هستند. در این برنامه، دانشجویان باید 240 واحد بر اساس سیستم اروپا گذرانده و معدل پایانی حداقل 2 از 4 را بدست آورند. فارغ التحصیلان گروه زیست شناسی می توانند به عنوان پژوهشگر و یا هیات علمی در دانشگاه کار کنند. علاوه بر این، آنها می توانند فرصت های شغلی در آزمایشگاه های مرتبط با موسسات بهداشتی، موسسات تحقیقاتی خصوصی، سازمان های وابسته به وزارت کشاورزی، جنگلداری و محیط زیست، صنایع غذایی و دارویی پیدا کنند. فارغ التحصیلان دارای مدارک مورد نیاز می توانند در مدارس خصوصی یا مدارس دولتی با عنوان معلم مشغول به تدریس بشوند. فارغ التحصیلان گروه زیست شناسی می تواند به عنوان محقق یا متخصص در زمینه پزشکی، شیمی، دامپزشکی، کشاورزی، بیوتکنولوژی و زیست شناسی، و همچنین در موسسات تحقیقاتی مشغول به کار بشوند. علاوه بر این، فارغ التحصیلان گروه می توانند به عنوان محقق و یا مسئول فروش در شرکت های تولید مواد دارویی کار کنند. آنها همچنین می توانند بعنوان زیست شناس یا تکنسین در بیمارستان ها، واحدهای بهداشت و یا حتی به عنوان مشاور در بخشهای علمی محیط زیست کشور کار کنند.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link