گروه آمار

Embed
گروه آمار که در دانشکده علوم پایه جای دارد، در سال تحصیلی 1993-1994 تاسیس شده است. گروه آمار دارای کادر دانشگاهی جوان، پویا، شایسته و خلاق متشکل از پروفسور، استادیار، دانشیار و اعضای هیات علمی است. کادر آموزشی گروه آمار دارای تخصص های مختلفی هستند و در زمینه های تخصصی خود مقاله ها و پروژه های علمی انجام میدهند. گروه آمار دارای 5 آزمایشگاه کامپیوتر است که هر کدام حدود 28 کامپیوتر دارند. زبان آموزشی تقریبا 30% انگلیسی می باشد. دانشجویان پس از اتمام 1 سال دوره آمادگی زبان انگلیسی، شروع به تحصیل در رشته خود می کنند. گروه آمار در بخش برنامه های تبادل دانشجوی اراسموس بسیار فعال است. با این برنامه تبادل، دانشجویان مقطع کارشناسی گروه آمار می توانند دوره تحصیل خود را در خارج از کشور ادامه دهند. در سایه آموزش جامع انگلیسی، دانشجویان به راحتی می توانند معیارهای مورد نیازاراسموس را برآورده کرده و در طول تحصیلات خود در خارج از کشور با مشکلی برخورد نکنند. یک دوره کارآموزی اجباری در گروه آمار وجود دارد. با راهنمایی های کادر اداره کارآموزی، دانشجویان فرصت های کارآموزی در بسیاری از نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی را خواهند داشت. گروه آمار هدف تربیت محققان واجد شرایط که توانایی پوشش همه زمینه ها ی نظری و عملی ، توانایی استفاده از پیشرفت های تکنولوژیکی روز در آمار و مشاهده و تجزیه و تحلیل و ترکیب داده های به دست آمده از آزمایشات، رادارد. فارغ التحصیلان گروه آمار می توانند در بخش های علمی و پژوهشی دانشگاه ها، درادارات بانکی و بیمه، در شرکت های تحقیقاتی، بخش های عمومی و خصوصی، کنترل کیفیت، واحدهای ارزیابی سهام، روزنامه ها و در موسسات تلویزیونی و بیمارستان ها، استخدام شوند.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link