گروه خلبانی

Embed
گروه آموزش خلبانی در دانشکده علوم هوا فضای دانشگاه فنی اسکیشهیر قرار دارد. این گروه به منظور پاسخگویی به نیاز پرسنل واجد شرایط مطابق با استانداردهای بین المللی هواپیمایی به موازات سرعت توسعه بخش غیر نظامی هوانوردی ترکیه تأسیس شده است. مدت دوره تحصیلی علاوه بر دوره آمادگی یک ساله زبان انگلیسی، 4 سال می باشد. دوره آموزشی در مجموع 8 ترم می باشد. 3 ترم اول بیشتر در مورد مباحث کلی هوا فضا است. سپس، هنگامی که ترم اول سال دوم تمام می شود، آموزش پرواز شروع شده وهمراه با آموزش تئوری ادامه می یابد. ترکیه، چون عضو مقامات مشترک هوانوردی می باشد، دانشکده علوم هوا فضا ملزم به رعایت الزامات تعیین شده توسط این سازمان بوده و با ۱۳۲۴ ساعت دوره آموزشی علاوه بر ۷۵۰ ساعت مشخص شده از طرف این سازمان، در کل با ۲۰۷۴ ساعت دوره آموزشی در حال اجرا می باشد. دانشجویان گروه آموزشی خلبانی با اتمام آموزش خلبانی حمل و نقل خطوط هوایی یکپارچه، قادر به کنترل هواپیمای تجاری چند خلبانی و چند موتوره به عنوان خلبان دوم می باشند و می توانند مدرک CPL(A)/IR(A) خود را دریافت کنند. علاوه بر این، می توانند در یکی از هواپیماهای غیر تجاری به عنوان خلبان اصلی پرواز کنند و مهارتهای پرواز خلبان اصلی با هواپیماهای تجاری تک خلبانی را کسب کنند.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link