انجمن طراحی مد

Embed
سلام من نزیهانور تورکلی هستم. در رشته ی طراحی مُد دانشگاه فنی اسکی شهیر هستم. رییس هیئت مدیره ی انجمن طراحی مُد هستم. هدف انجمن ما ، ایجاد کردن محیطی است که بتوانیم در آن فعالیت هایی خارج از دانشکده و دانشگاه انجام بدهیم و بیشتر با هم وقت بگذرانیم و فعالیتهای بیشتری در زمینه می مُد انجام بدهیم. در دانشگاه ، معمولا در دانشکده یا در کافه ای که در دانشگاه هست دور هم جمع میشویم یا زمانی که برنامه ای در دانشگاه باشد ، از سالن های دانشگاه یا مرکز کنگره استفاده میکنیم. اعضای ما بیشتر از کسانی که مُد را دوست دارند یا به مُد علاقه مند هستند تشکیل شده است. اما در کل زمانی که در دانشگاه غرفه میزنیم ، دوباره عده ی زیادی را به انجمن دعوت میکنیم. انجمن ما تقریبا از 90 نفر تشکیل شده است. دوستانی که دوست دارند عضو انجمن ما بشوند ، معمولا دانشجویان رشته ی طراحی مُد هستند. معمولا متخصصان مُد یا طراحان مُد را دعوت میکنیم و آنها را با دانشجو هایمان رو در رو میکنیم. غیر از آن ، روز های فیلم و کارگاه هایی برگزار میکنیم. در طول سال ، جامع ترین برنامه ای که داریم ، دعوت از طراحان مد و سخنرانی با آنهاست. درِ انجمن ما به روی تمام دانشجوهای دانشگاه فنی اسکی شهیر باز است. هر کسی که دوست دارد میتواند عضو انجمن ما بشود . انجمن طراحی مُد ، به دلیل این که عیناً زمینه ی مورد علاقه ام است و به دلیل اینکه در رشته ی طراحی مُد تحصیل میکنم ، سهم زیادی در توسعه ی زمینه های مورد علاقه ام داشته است. اگر شما هم میخواهید پیشرفت کنید و در این زمینه جلو بروید ، در انجمنمان منتظر شما هستیم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link