امکانات منزل

Embed
من کیوانچ باتوهان تارهان، دانشجوی سال چهارم گروه طراحی مد دانشگاه تکنیک اسکی شهر هستم. من میخواهم به شما در مورد خانه های موجود در اسکی شهر اطلاعات بدهم. شما می توانید با بودجه های معقول در اسکی شهر خانه کرایه کنید و در هر محدوده قیمت، انواع مختلفی خانه وجود دارد. چون مساحت شهر، کوچک و خانه ها نزدیک به یکدیگر هستند، حتی اگر خانه ای در منطقه دور هم اجاره کنید، به راحتی میتوانید به دانشگاه بروید و این یک مزیت بزرگی است. خانه های موجود در اسکی شهر دو گزینه مختلف برای شما ارائه می دهند: مبله و غیر مبله. دانشجویان اینجا معمولا خانه غیرمبله را ترجیح می دهند. شما نیزمی توانید از انتخاب خود به اینصورت استفاده کنید. من می خواهم از حالا به دوستان دانشجو که دانشگاه فنی اسکی شهر و اسکی شهر را انتخاب خواهند کرد خوشامد بگویم و برای آنها آرزوی موفقیت کنم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link