دانشگاه بین المللی

Embed
سلام من دکتر دانشیار سایه نیهان چابوک هستم. من مدیر روابط بین الملل در رانشگاه فنی اسکیشهیر هستم. واحد روابط بین الملل دانشگاه اسکیشهیر وابسته به واحد ریاست دانشگاه کار می کند. وظیفه اصلی واحد ما این است که دانشگاه ما را در حوزه های بین المللی نمایندگی کنیم. در زمینه هایی مثل آموزش، هنر، فرهنگ، تحقیق و فعالیت های علمی نیزمشارکت داریم. در این زمینه، مهم ترین فعالیت های انجام شده فعالیت ها در زمینه ی برنامه ی مبادله ی دانشجویان و اعضای هیات علمی یا کارمندان اداری است. شناخته شده ترین برنامه تبادل اراسموس است. در حال حاظر تحت برنامه های 102 و107 اراسموس، دانشگاه ما دارای قراردادهای مختلف با 221 موسسه ی مختلف می باشد. در این زمینه، اگر روند ما بین سال های 2017-2019 را در نظر بگیریم در کل، 2030، 2050 دانش آموزو پرسونل در این برنامه شرکت کرده اند. به غیر از برنامه های اراسموس، ما همچنین توافقنامه های مختلف در برنامه های مولانا داریم. این در مجموع 11 موسسه مختلف در 8 کشورمختلف هست. دانشگاه ما در زمینه های آموزشی، علمی، تحقیقی، و زمینه های همککاری و مشارکت با جوامع به روابط بین المللی و همکاری این واحد اعتماد دارد و همچنین معتقد است که با مشارکت این واحد ارزش افزوده به بالاترین حد خود خواهد رسید. در این زمینه، ما می خواهیم به طور مداوم این موافقت نامه ها و همکاری را بهبود و توسعه دهیم. از علم ورزش به مهندسی، از معماری و طراحی به علم طبیعی، از تحقیقات هوایی تا تحقیقات فضایی، ما طیف وسیعی از کارکنان واجد شرایط داریم. امکانات فیزیکی ما بسیار غنی است. فرصت های همکاری ما بسیار قوی است. در این چهارچوب ما باور داریم که هم از طرف دانشگاهمون در سطوح بین المللی فایده های بسیاری خواهیم داشت و هم می دانیم که به واسطه ی دانشجویان، محققان و دانشیارانی که از خارج می آیند، خودمان را به مرحله ی بالاتری از سطح علمی خواهییم رساند. علاوه بر همه ی این ها، اسکیشهیر شهر فوق العاداه ای است. یک شهر دانشجویی. فعالیت های فرهنگی و هنری در اینجا هرگز به تمام نمی شوند. بنابراین، به دانشجویان ما که برای همکاری با هم به اینجا می آیند چیزهای زیادی می دهد. علاوه بر علم، آموزش وتحقیق با کیفیت ما فکر می کنیم که کسانی که به اسکیشهیر می آیند خاطرات خوبیاز اینجا کسب خواهند کرد. واحد روابط بین الملل دانشگاه فنی اسکیشهییردرهای خود را برای همه باز کرده. ما آماده همکاری هستیم. ما منتظر شما هستیم
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link