از زبان رئیس دانشگاه

Embed
به طور خلاصه، اگر بخواهیم در مورد زیرساخت های برنامه هایی که در آن فعالیت های آموزش و پرورشی را انجام می دهیم صحبت کنیم؛ واقعا می توانم بگویم که زیرساخت برنامه های ما یک زیرساخت بسیار غنی از نظر امکانات کاربردی ارائه شده برای دانشجویان است. مخصوصا بیش از نیمی از برنامه های کارشناسی ما در حال حاضر به رسمیت شناخته شده و معتبر هستند. دانشکده مهندسی ما برای سومین بار از طرف توسط انجمن ارزیابی و اعتباربخشی برنامه های آموزش مهندسی جدیدا از نظر بازدید محلی، کامل شناخته شده است. بنابراین، همه ما بدون شک می دانیم که برنامه های معتبر و ارزیابی شده در به رسمیت شناخته شدن و استخدام فارغ التحصیلان خود چه در داخل و چه در خارج از کشور سهم بسیار مهمی دارند. دانشکده علوم نیز با تمام برنامه های آموزشی نیز از جمله دانشکده هایی ارزیابی شده و معتبر می باشد. اطمینان از تضمین کیفیت در برنامه های آموزشی حاصل از پروسه اعتباربخشی در گروه معماری، و تحقق موضوعات مربوط به ورود فرهنگ کیفیت و اعتبار به این برنامه آموزشی، بسیار مهم و ارزشمند است. طبیعتا ما پروسه اعتبار بخشی و ارزیابی را با کادر علمی، زیرساخت ها، برنامه های آموزشی، ارزشیابی کیفیت تمام موارد مربوط به دانشجویان، و همراه با این مسائل و شاید مهمتر از اینها، بازبینی وجود یا عدم وجود حداقل صلاحیت و شایستگی فارغ التحصیلان ما پس از فارغ التحصیلی، و ارزیابی آنچه که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی، در زندگی شغلی به دانسته های کسب کرده خود از دانشگاه افزوده اند، بر پایه رویکرد و فرایند ارزیابی بر مبنای نتایج ارزیابی می کنیم. از این رو، از نظر ما فارغ التحصیلانمان بسیار ارزشمند و گرانبها هستند. ارتباط ما با فارغ التحصیلان مان، و بودن آنها در شرایط مستقل و تمثیل ما بصورت خوب بدون شک مورد از نظر دانشگاهمان موضوع بسیار مهمی می باشد. به این دلیل، در اینجا، در طول زندگی دانشجویی، در جهت برنامه ریزی و توسعه شغلی دانشجویان توسط سیستم مشاوره آکادمیک (دانشگاهی) و با کمک مدیریت دانشجویی، و نیز غنی سازی برخی فعالیتهای مبتنی بر افزایش پیشرفت شغلی، برنامه ریزی حرفه ای، رشد فردی و آموزش بعضی تجربه های متفاوت تلاش می کنیم. همچنین امیدواریم که دانشجویان پس از فارغ التحصیلی روابطشان را با ما ادامه دهند و تجربه های خود خود در بازار کار را با دیگر جوانان و دانشجویان در حال تحصیل و فعال انتقال دهند. در طول زندگی دانشجویی، به دانشجویان برنامه های متفاوتی ارائه می دهیم، سعی داریم تا آنها نیز در سایه کارآموزی بر پایه پروژه، از روابط موجود ما با دنیای کار، بصورت مثبت استفاده کرده و وارد بازار کار شوند و تقریبا در تمام برنامه های آموزشی مان کارآموزی اجباری ارائه می دهیم. ما تلاش می کنیم تا این پروژه ها با انجام کارآموزی بر پایه پروژه، موثرتر و مفیدتر اجرا گردند. امکان انجام کارآموزی دانشجویی در خارج از کشور را با برنامه کارآموزی اراسموس ارائه می دهیم. دانشجویانمان برای استفاده از این امکانات به شکل کاملا موثر و مفید، نهایت تلاش خود را می کنند. به ویژه در فعالیت های باشگاه، امکاناتی که ما در انجمن های دانشجویی ارائه می دهیم، در راستای بهبود پیشرفت فردی دانشجویان، فعالیتهای گروهی، دستاوردهای گروهی، کسب اعتماد به نفس، افزایش استعدادهای ساختاری و تقویت مهارت حل مشکلات در زمینه های متفاوت، هم در پیشرفت مهارتها و دانش حرفه ای آنها و هم در انجام کارهای اجتماعی و فرهنگی، فعالیتهای مهم و ابزار مفیدی برای ارائه امکان پیشرفت هر چه بیشتر به سوی کمال می باشند.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link