انجمن هوانوردی غیرنظامی

Embed
سلام اسم من اووزر بایار است . دستیار رئیس انجمن هوانوردی غیرنظامی دانشگاه فنی اسکی شهیر هستم . در عین حال ، دانشجوی رشته ی مدیریت هوانوردی هستم . انجمن ما ، به منظور معرفی کردن و شناساندن دانشکده ی علوم هوا و فضا تاسیس شده است . تعداد اعضای ما در حال حال حاضر 700 نفر است . نمایه ی افرادی که میخواهند عضو ما بشوند میتواند بسیار متغیر باشد . از رشته ی گردشگری تا هوانوردی ، از هوانوردی تا رشته ی مدیریت ، هر کس ار هر رشته ای میخواهد عضو باشگاه ما بشود . قعالیت هایی که ما در طول سال انجام میدهیم ، گشت های علمی و فنی میباشد . یک سفر فنی به ازمیر انجام دادیم . اکنون ، جامع ترین برنامه ای که خواهیم داشت 23 و 24 مارس ، «قله ی هوانوردی» است که میخواهیم برگزار کنیم . در انجمن ما به روی همه باز است . ولی شرط عضو شدن ، محدود به دانشجو بودن در دانشگاه فنی اسکی شهیر است . روی صحبت انجمن ما بیشتر با کسانی است که به هوانوردی علاقه دارند . در این باره ، افرادی که علاقه مند هستند میتوانند جای بیشتری در انجمن ما داشته باشند . میتوانم بگویم که اسن انجمن باعث پیشرفت من در تمام زمینه ها شد . علی الخصوص اعتماد به نفس مرا به شدت بالا برد . توانایی من در زمینه ی سازمان دهی و هماهنگی با انسان ها را بالا برد . دوستان میتوانم به شما این را بگویم ؛ اگر در دانشگاه فنی اسکی شهیر درس میخوانید ، حتما با هیجان اولین پرواز به انجمن هوانوردی غیرنظامی بیایید .
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link