از زبان رئیس دانشگاه

Embed
دانشگاه ما در مقایسه با دانشگاههای فنی و سایر دانشگاه ها واقعا دارای امکانات زیرساختی بسیار غنی می باشد. این نه فقط در مورد امکانات تحقیقاتی بلکه از لحاظ کارگاه ها و آزمایشگاهای ارائه شده برای دانشجویان نیز عنوان میشود. دانشکده علوم ورزشی ما به خصوص در زمینه زیرساختهای تحقیقاتی و وجود امکانات لازم برای کنترل عملکرد تمامی ورزشکاران نیز مجهز به آزمایشگاههای تحقیقاتی بسیار غنی هستند. به عقیده من، با داشتن این امکانات، تنها در ترکیه عنوان دانشکده علوم ورزشی به دانشکده ما تعلق گرفته است. به غیر از این، دانشکده ما برای درس های کاربردی دانشجویانمان، مجهز به سالنهای ورزشی برای فعالیت های ورزشی متعدد، استادیوم در فضای باز، سالن ورزشی در فضای بسته و امکانات زیادی برای انجام ورزش در فضای بسته می باشد. حتی دانشکده ما، در زمینه فعالیتهای مسئولیتهای اجتماعی نیز با همکاری دانشجویان، در چهارچوب مدارس ورزشی، برای کودکان بین 12-4 سال امکانات خود را با شهر به اشتراک گذاشته است. این یک فرصت مهم برای آگاهی رسانی به دانشجویان در زمینه پروژه های مسئولیت اجتماعی است و همچنین باعث میشود تا فرصتی ایجاد شود تا دانشجویان برخی از مسئولیتها را در طول زندگی دانشجویی به عهده بگیرند. طبیعتا دانشکده مهندسی ما با تمام گروه های خود از نظر امکانات آزمایشگاهی، در ترکیه در زمره معدود دانشکده های صاحب زیرساخت می باشد. دانشجویان در طی دوره دانشجویی، در طول درسها و نیز فعالیتهای پروژه یا در طی پروژه های نهایی، به تمام ابزارها، دستگاهها و تجهیزات و نیز زیرساخت های تحقیقاتی، دسترسی داشته و می توانند از آنها استفاده کنند. بنابراین، نه تنها امکانات آزمایشگاهی در محدوده فعالیت های آموزشی؛ بلکه زیرساخت های تحقیقاتی نیز به دانشجویانمان ارائه می شود. کارگاه چوب، آزمایشگاه فاب (فب لب) و کارگاه های طراحی دانشکده معماری و طراحی ما، و نیز امکانات زیر ساختی بسیار وسیع و زیبا در گروه معماری و گروه مد و طراحی بگونه ای در اختیار دانشجویان قرار می گیرند که استفاده از آنها باعث شود تا دانشجویانمان به صورتی بسیار آماده تری به زندگی حرفه ای و بازار کار وارد شوند و در زندگی شغلی راحت تر پذیرفته شوند. دانشکده علوم فضا و هوانوردی با تمام برنامه های خود، با همه رشته و گروههای موجود و تمام نیروی انسانی گروههای خود در حقیقت در ترکیه بعنوان اولین و در صدر دانشکده هایی با زیرساخت قوی به شمار می رود. در کشور ترکیه، اولین دانشگاهی که در بخش هوانوردی نیروی انسانی پرورش داده است، در دانشگاه ما در سال 1986 تاسیس شد و از آن زمان به بعد، با بهبود و تغییر مداوم زیرساخت ها و منابع انسانی خود در ارائه خدمات بهتر پایداری خود را حفظ کرده است. گروه خلبانی و گروه کنترل ترافیک هوایی، دو برنامه مهم ما هستند که در بخش هوانوردی، نیروهای انسانی واجد شرایط پرورش می دهند. در گروه کنترل ترافیک هوایی، پذیرش دانشجومصاحبه انجام میشود. شرایط پذیرش در گروه خلبانی نیز از سایر گروه ها متفاوت است. اینها، دو برنامه اصلی هستند که فارغ التحصیلان آنها، خلبان دارای مجوز و کنترلگر ترافیک هوایی دارای مجوز می باشند. به غیر از این، سه برنامه ما؛ گروه تعمیر و نگهداری موتور - بدنه هواپیما و گروه الکتریک- الکترونیک هوانوردی، گروه مدیریت هوانوردی، دانشکده ای است که در پرورش نیروی انسانی بسیار مجرب در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماها و پرسنل فنی بسیار متخصص و مکفی در زمینه های کاری خود، بسیار قدرتمند است. ذاتا با نگاهی دقیق به اسکی شهر، متوجه می شویم که سیستم هوانوردی و سیستم ریلی، جزو دو نقطه قوت این شهر محسوب میشود. و بنابراین، هم در زمینه هوانوردی و هم در زمینه سیستم های ریلی، بخشهای زیادی در این شهر با دانشکده و برنامه های مرتبط دانشگاه ما، ارتباط نزدیک دارند. این بخش ها امکانات عملی یا کاربردی و فرصت های کارآموزی بسیار خوبی برای دانشجویان ما ارائه می دهند. من برای دانشجویان و داوطلبانی که در آزمون شرکت خواهند کرد، آرزوی موفقیت دارم. و من به آنها پیشنهاد می کنم که قبل از انتخاب و ترجیح دانشگاه، هم از دانشگاه ما و هم از دانشگاه های دیگر بازدید کنند و امکانات موجود از نظر تسهیلات زیرساختی و منابع انسانی این دانشگاهها را از نزدیک ببینند، صفحات وب این دانشگاهها را بررسی کنند و اگر سوالاتی در ذهن خود دارند بصورت کتبی و یا بصورت حضوری مطرح کرده و عنوان نمایند. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم و دوستدار همه شما هستم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link