از زبان فارغ التحصیلان

Embed
سلام من جرن ایرماک کارامشه فارغ التحصیل از دانشگاه اسکیشهیر در رشته ی مهندسی صنایع و مهندسی مواد هستم. رشتهمهندسی صنایع مدیریت سیستم هایی است که متشکل از انسان و ماشین هستند. رشتهمهندسی مواد رشته ای است که در تولید مواد خام واولیه موثر است و در تولید همین مواد خام نیز تاثیر دارد. من در تولید لوازم خانگی در قسمت مهندسی تولید مشغول به کار هستم که هم مربوط به مهندسی صنایع می باشد وهم مربوط به مهندسی مواد. مهندسی صنایع دانشگاه اسکیشهیر با اساس آموزش تحلیلی و زیرساخت های آزمایشگاه های کامپیوتریبه شما کمک می کند که خودتان را تقویت بکنید. رشته ی مهندسی مواد هم دارای آزمایشگاههای وسیعی است که به شما امکان تحقیقاتی را می دهد که یادگیری حرفه ی خود را بهتر میسر می سازد. در زمانی که د ر دانشگاه فنی اسکیشهیر دانشجو بودم مدتی در پروژه ی ماشین هیدروژنی دانشگاهمشغول شدم. در اینجا نه تنها تونستم از نظر اجتماعی و همکاری با رشته های دیگر خودم رو پرورش بدم، بلکه از نظر فنی هم خودم رو ارتقا دادم. من در دوران دانشگاه بیشترین وقتم را در کتابخانه ی دانشگاه گذراندم. در انجمن های مختلف در فعالیت های کنسرت هم شرکت می کردم. به دانش آموزانی که تمایل دارند دانشگاه اسکیشهیر رو انتخاب کنند توصیه دارم در گروه های مربوط به رشته ی خودشان فعالیت داشته باشند که بتونن در رشته ی خودشون خبره تر شوند. کسانی که از برنامه های تحصیل همزمان دو رشته در دانشگاه تکنیک اسکیشهیر فارغ التحصیل بشوند، از آنجا که در دو رشته ی متفاوت تحصیل کرده اند از نظر برقراری ارتباط نیز پیشرفت خواهند کرد. در ضمن، با تمام اطلاعاتی که از رشته های دیگر برگرفته اند می توانند از تولید تا تحقیق و توسعه در زمینه های مختلف فرصت کاری پیدا کنند. ما به عنوان شاغل های این بخش مشتاق بازدید فارغ التحصیل های دانشگاه اسکیشهیر هستیم. به تمام داوطلبان آرزوی موفقیت در امتحانات ورودی دارم
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link