دانشگاه بین المللی

Embed
سلام من گوردانا کاپلان، دانشجوی سال آخر دکتری در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی درانستیتوی علوم زمین و فضا هستم. من از مقدونیه اومدم و۴ سال هست که در ترکیه، در اسکی شهیر زندگی می کنم. خیلی دوست داشتم که دررشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مدرک دکتری داشته باشم اما از آنجا که این رشته در مقدونیه نبود، شروع به تحقیق کردم. با دیدن بخش علوم زمین و انستیتو علوم زمین و فضا در ترکیه به بورسیه های تحصیلی ترکیه مراجعه کرده و این بورسیه تحصیلی رو کسب کردم وآموزش من در اینجا ۴ سال پیش آغاز شد. قبل از اومدن به ترکیه بسیار هیجان زده بودم. بنابراین برخی از تحقیقات در مورد اسکی شهیر از روی اینترنت انجام دادم.اما بجز این تحقیقات هیچ اطلاعی دیگری نداشتم. بعد با یک دانشجوی خارجی در اینترنت آشنا شدم و در استانبول همدیگر را ملاقات کردیم که سپس من به اسکی شهیر آمدم. به بورسیه های ترکیه از روی سیستمی که در اینترت داشتند مراجعه کردم. چند دانشگاه را انتخاب کردم. یکی از اولین گزینه های من دانشگاه فنی اسکی شهیربود. زمانی که فهمیدم بورسیه تحصیلی برای دکترای دانشگاه فنی اسکی شهیربرای تحصیل در موسسه علوم زمین و فضا گرفتم بسیار خوشحال شدم. بعد از آن، با دوست ترکم که در خوابگاه آشنا شده بودیم ، به موسسه علوم زمین و فضا رفتیم و با استاد راهنما ی من آشنا شدیم. و بعد از آن، ما با هم فعالیت های زیادی انجام دادیم. پس از ورود به دانشگاه فنی اسکی شهیر من در مورد موضوعات علمی پیشرفت بسیاری احساس می کنم . در طول زمانی که در اسکی شهیربودم، با هر گونه مشکلی که مواجه می شدم، متوجه شدم که پشتیبانی زیادی برای دانشجویان بین المللی و همچنین دانشجویان ملی وجود دارد. من از سطح آموزشی دانشگاه بسیار راضی بودم ودر بسیاری از پروژه های پژوهشی علمی شرکت کرده و این پروژه ها را با موفقیت به پایان رساندیم من همچنین در بسیاری از مقالات و پروژه های بین المللی شرکت کردم. جدا از این، من در کنفرانس های بین المللی زیادی شرکت کرده واز آنها بسیار راضی بودم. اسکی شهیر،برای دانشجویان، شهر بسیار خوبیست. البته شهرهای مختلف ویژگی های مختلفی دارند، اما وقتی که من به اسکی شهیر میام، همیشه احساس می کنم که در خانه خودم هستم. توصیه من به دانشجویان بین المللی که تمایل دارند به ترکیه و اسکی شهر بیایند، این هست که نگران نباشند، چرا که اسکی شهیر یک شهربسیار زیباو خوبی برای دانشجویان هست. آرزوی موفقیت دارم به دانشجویان بین المللی که می خواهند به دانشگاه فنی اسکی شهیر بیایند
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link