از زبان رئیس دانشگاه

Embed
با نگاه به اساتید و کادر دانشگاهیمان، نزدیک به 700 استاد داریم. نزدیک به 400 نفر از آنها، اعضای هیات علمی، پروفسورها، دانشیارها و استادیارها هستند. کادر دانشگاهی ما هم از نظر تعداد و هم از نظر کیفیت واقعا کارآمد و کافی هستند. استادان دانشگاه ما در فعالیتهای خود که این شامل کارهای تحقیقاتی نیز می باشد با سهیم کردن دانشجویان کارشناسی ما در فرآیندهای کاری و تولیدی خود بسیار دست و دلبازانه عمل می کنند. بنابراین در پاسخ به این سوال که "تفاوت های ما چیست؟" می توانیم عنوان کنیم که ما در حال تلاش برای ارائه انواع امکانات در درون دانشگاه به دانشجویانمان هستیم تا آنها بتوانند کاملا با مفاهیم زندگی دانشجویی آشنا شوند. بدون شک هدف اصلی ما در این دانشگاه اجرای یک فعم و رویکرد آموزشی متمرکز بر دانشجو، بر پایه یادگیری، و کسب آموزش است. این فهم و رویکرد چه چیزهایی به دنبال دارد و برای ما چه چیزهایی را ارائه می دهد؟ در طول زمانی که دانشجویان ما در اینجا سپری می کنند ، دریک محیط یادگیری تعاملی، ما به کسب مهارتهای قرن بیست و یکم توسط آنها اهمیت می دهیم و می خواهیم که با این مهارتها از اینجا جدا شوند. بنابراین، در طول برنامه، ما علاوه بر اینکه تلاش می کنیم تا دانش و مهارت های اختصاصی رشته شان را برای آنها رائه کنیم، همچنین آموزش مهارت های عمومی را نیز در سرلوحه فعالیتهای خود داریم. مهارتهایی مانند فعالیتهای بین رشته ای، کار گروهی، مهارتهای حل مسائل، کسب استعداد برای بیان بهتر خود چه از نظر شفاهی و چه از نظر کتبی، مهارت های زبان خارجی دوم، را میتوان در بین مهارت های قرن بیست و یکم عنوان نمود. برای آموزش و کسب این مهارتها به دانشجویان چه اقداماتی میکنیم؟ ما تلاش می کنیم تا با مجموعه درسهای اختیاری برای دانشجویانمان مهارتهای فوق الذکر را آموزش دهیم، و در جهت ارائه امکان برای گذراندن یک درس اختیاری که قادر به آموزش غنی و مکفی تمام این مهارتها باشد تلاش می کنیم. ما 3-4 پروژه دانشجویی داریم که از سال 2008-2007 شروع شده اند و تاکنون ادامه دارند: تیم خودروی خورشیدی، پروژه خودروهایی با سوخت هیدروژنی، وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین و پروژه هایی مبنی بر وسایل نقلیه بدون سرنشین. در هر یک از این پروژه های ما 25 الی 30 دانشجو فعالیت دارند و این پروژه های اثبات شده را در طول سالهای طولانی ادامه داده ایم. در بین این پروژه ها، پروژه های دانشجویی وجود دارد که در طی دوره های 10 ساله، 11 ساله، 12 ساله همراه با تیم های در حال تغییر در مسابقات داخل کشور و خارج از کشور شرکت کرده و کارآیی خود را اثبات کرده اند. ما واقعا به آنها نیز افتخار می کنیم.
بیشتر

هدف ازتحصیل در ترکیه

There is no result about your search criteria. Please check your search options and try again.

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link