در ترکیه چه روز هایی تعطیل می باشند و به چند دسته تقسیم می شوند ؟

تعطیلات در ترکیه به دو دسته تعطیلات رسمی و مذهبی تقسیم می شوند . تعطیلات عمومی 1 ژانویه ، 23 آوریل ، 1 می ، 19 می ، 30 آگوست و 29 اکتبر می باشد. تعطیلات مذهبی هر سال با توجه به تقویم سالانه در تاریخ های مختلف جشن می گیرد.
مشاهده بیشتر

فرم تماس