مدارک لازم برای ویزای دانشجویی چیست؟

Embed
مدارک لازم برای درخواست ویزای دانشجویی، بسته به کشور اقامت دانشجو متفاوت است.
به طور کلی اسناد مورد نیاز ویزای دانشجویی عبارتند از:
فرم درخواست ویزای دانشجویی
گذرنامه معتبر حداقل برای 1 سال
نامه پذیرش دانشجویان خارجی از دانشگاه
1 عکس و
هزینه ویزا
روز خوبی برای شما آرزومندیم.
مشاهده بیشتر

فرم تماس