پرداخت هزینه آزمون یوس به چه نحوی است؟

Embed
هزینه این آزمون برای هرکدام از دانشگاه های برگزار کننده بصورت جداگانه می باشد. هزینه آزمون از طرف دانشگاه در زمان ثبت نام بصورت رسمی اعلام می گردد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جزییات آزمون یوس به فیلم های دیگر ما رجوع نمایید.
بیشتر

تماس از طریق

  • Facebook Link
  • Twitter Link
  • VK Link
  • Telegram Link
  • Instagram Link